PROSJEK,

Izujte cipele.
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5


Thnx to.

Thankyou

HoneeyBee visits. :
9881Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši.....

...ne vjerujući kako ima išta drugo

01.10.2016.

Nizami

"Od tebe sam udaljena onoliko koliko ti to želiš,
a ako si tužan, pogledaj, i ja sam takođe.
Nema vjetra bez tvoga mirisa,
niti u meni išta pjeva a da to nisi ti,
ni jedno sjećanje u meni nije traga ostavilo
jer je u tebi svo moje biće nestalo...

Ko sam ja?
Jedan prosjak, koji pjeva zbog tebe,voljeni,
tako daleko, blizu, čujes li me?
Od robovanja životu ja sam slobodna,
pa je moja bol takođe i moja sreća.
Jedna utopljenica, žedna u oluji bola i užitka,
jedan noćni slijepac sam ja,
koji se suncu nada...

Moja duša si ti, a ja sam tvoja,
dve duše smo mi, a ipak smo samo jedna,
dve zagonetke, a jedno rešenje za oboje,
da svako na zemlji za drugim pati.
Ovaj put smo deset koraka odvojeni,
premda smo jedno u drugom prepoznatljivi.
Ipak ovdje, što je jedno, mora se kao dvoje pojaviti,
i ne smije se već sada u jedno udružiti.

Nema puta koji tijelo drugom tijelu vodi,
samo duša duši može putovati...
Srce je vječno, jer tebe voli,
smrt je tamo, gdje ti nisi.
Ja ostajem zdravo, dokle god si ti u meni,
jer dio mog vječnog života, to si ti..."

Reading is like love.
There's no way back.