PROSJEK,

Izujte cipele.
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5


Thnx to.

Thankyou

HoneeyBee visits. :
11024Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši.....

...ne vjerujući kako ima išta drugo

04.10.2016.

Prvi čovjek.

Stao si u moje biće
svom svojom pojavom
i bivanjem.

Svaka misao nosi
dašak tebe,
monolozi koje niko ne čuje,
su sa tobom.

Moja si os,
put oko kojeg se krećem.

Voljela bih upoznati,
četiri strane svijeta tvog,
a sigurna sam,
da bih svaku voljela,
jednako.

Gospodaru srca mog,
ova ljubav je kao najcrnja tamnica
a ja u njoj plamtim.

Nisam znala da se nešto može imati,
a nemati.
Da može biti tako blizu,
a tako daleko.

Ova ljubav prema tebi,
pripala je kradljivcima.
Ovaj pogled upućen samo tebi,
doseže u daljine,
lomi planine i sklanja oblake,
ali ne dopire do tebe.

Kako li je tužno,
ljubavi moja.

Ova sreća koliko i tuga,
izgara,
a nikada da dogori.

Reading is like love.
There's no way back.